Productes

Acid Foam

Acid Foam

Detergent desincrustant espumant

Acid Foam Pro

Acid Foam Pro

Detergent desincrustant espumant concentrat

Acid Pro

Acid Pro

Detergent desincrustant no espumant

Alcalino

Alcalino

Detergent no espumant especial per a estris d’alumini

Alcalino Pro 1

Alcalino Pro 1

Detergent no espumant fortament alcalí

Alcalino Pro 2

Alcalino Pro 2

Detergent alcalí no espumant

Alcalino Pro 2 K

Alcalino Pro 2 K

Detergent alcalí no espumant amb hidròxid potàssic

Alcalino Pro 3

Alcalino Pro 3

Detergent alcalí no espumant de fase única

Bacter

Bacter

Detergent desinfectant per la indústria alimentària

Bacter 100

Bacter 100

Desinfectant per a superfícies de la indústria alimentària, basat en alquilamina

Bacter 3000

Bacter 3000

Desinfectant amb amonis quaternaris i aldehids per la indústria alimentària

Bacter 500

Bacter 500

Detergent bactericida, fungicida i viricida per la indústria alimentària

Bacter Alcalino

Bacter Alcalino

Desinfectant alcalí espumant per la indústria alimentària

Bacter Clor

Bacter Clor

Detergent bactericida alcalí clorat espumant per la indústria alimentària

Bio drain

Bio drain

Producte biològic per a desaigües

Bio drain +

Bio drain +

Desembussador biològic

Clor Active 15%

Clor Active 15%

Hipoclorit sòdic en solució

Clor Df

Clor Df

Detergent desgreixador clorat no espumant

Clor Foam

Clor Foam

Detergent desgreixador clorat

Clor NF Pro

Clor NF Pro

Detergent desinfectant alcalí clorat no espumant per la indústria alimentària

Defoamer Pro

Defoamer Pro

Emulsió antiespumant

DS Plus

DS Plus

Bactericida-fungicida ràpid per a superfícies de la indústria alimentària

Enzi Foam

Enzi Foam

Detergent enzimàtic espumant

Enzi Foam Pro

Enzi Foam Pro

Detergent enzimàtic espumant concentrat